Peruanita Odborné publikace

Odborné publikace

Knihy

Hyršl J. (1992) : Mineralien, Geologie und Bergbaugeschichte von Příbram, Böhmen. - Bode Verlag, 64 s.

Hyršl J., Niedermayr G. (2003) : Geheimnisvolle Welt: Einschlüsse im Quarz / Magic World: Inclusions in Quartz. - Bode Verlag, 240 s.

Bernard J.H., Hyršl J. (2004) : Minerals and their Localities. - Granit, Praha, 808 s. (cena ČLF za nejlepší odbornou knihu roku 2004)

Hyršl J., Korbel P. (2008) : Tschechien & Slowakei. Mineralien und Fundstellen. - Bode Verlag, 576 s.

Hyršl J. (2008) : Drahé kameny korunovačních klenotů. – In: České korunovační klenoty, 49-56 a 62-63.

Hyršl J., Petrov A. et al. (2009) : Bolivia. The Height of Mineral Collecting. - extra Lapis English No. 12, Lithographie, 110 s.

Hyršl J., Crowley J., Currier R.H., Szenics T. (2011) : Peru. Paradise of Minerals. - Museum A. del Castillo, Lima, 544 s. (anglicky a španělsky)

Hyršl J. (2012) : Gemstones of Peru. - Granit, Praha, 104 s.

Bernard J.H., Hyršl J. (2013) : Minerals and their Localities, Supplement. - Granit, Praha, 96 s. 

Bernard J.H., Hyršl J. (2015) : Minerals and their Localities, 3, vydání. - Granit, Praha, 900 s.

Hyršl J. (2016) : Gemas del Perú. - Museum A. del Castillo, Lima, 96 s. (španělsky)

 

Nejdůležitější články gemologie

Hyršl J., Petrov A. (1998) : Gemstones and ornamental stones from Bolivia: a review. – J.Gemmol. 26, 1, 41-47.

Hyršl J. (1999) : Chrome chalcedony, a review. - J.Gemmol. 26, 6, 364-370.

Hyršl J., Neumanová P., Kouřimský J., Burdová P. (2000) : Rubelit ve svatováclavské koruně. - Vesmír 79, 1, 18-23.

Hyršl J. (2000) : Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů. – Minerál 7, 5, 415-418. 

Hyršl J. (2001) : Gemstones of Peru. - J.Gemmol. 27, 6, 328-334.

Hyršl J. (2001) :  Sapphires and their imitations on medieval art objects. - Gemmologie, Zt. Dt. Gem. Ges. 50, 3, 153-162.

Hyršl J. (2003) : Safíry pravé i nepravé. - Vesmír 82, 1, 38-41.

Hyršl J. (2006) : Genetic classification of mineral inclusions in quartz. - Gems & Gemology 42, 3, 97-98.

Hyršl J. (2007) : Drahé kameny na monstranci. – in: Monstrance Zlaté slunce Moravy, 18-20. Olomouc.

 

Nejdůležitější články mineralogie

Ondruš P., Hyršl J. (1989) : New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. - Acta Univ.Carol., Geol., Čech Vol., 4, 521-533.

Hyršl J. (1991) : Die Lagerstätte Kutná Hora in Böhmen und ihre Mineralien. - Lapis, 12, 25-34.

Hyršl J., Petrov A. (1996) : Potosí und Oruro - die bedeutendsten Silberlagerstätten Boliviens. - Mineralien-Welt 7, 6, 36-49.

Hyršl J., Petrov A. (1998) : Pseudomorphs from Bolivia, a review. - Rocks & Minerals 73, 6, 410-414.

Hyršl J., Rosales Z. (2003) : Peruvian Minerals: an update. - Miner. Record 34, 3, 242-254.

Hyršl J., Rosales Z. (2005) : Neue Mineralfunde in Peru 2000 - 2005. - Mineralien-Welt 16, 6, 48-57.

Hyršl J., Petrov A. (2006) : Famous mineral localities: Llallagua, Bolivia. - Miner. Record, 37, 2, 117-162.

Hyršl J., Rosales Z. (2006) : New mineral finds in Peru (2000 – 2006). - Mineral Up, 1, 4-21 (anglicky, španělsky a katalánsky).

Hyršl J. (2008) : Pseudomorphs from Peru, a review. - Miner. Record 39, 2, 103-109.

Hyršl J., Rosales Z. (2008) : Neue Mineralfunde in Peru 2005 - 2008. - Mineralien-Welt 19, 5, 26-41.

Hyršl J. (2011) : Pasto Bueno and Mundo Nuevo in Peru - die weltbesten Hübnerite und mehr. Mineralien-Welt 22, 1, 64-79.

Hyršl J., Rosales Z. (2011) : Peruvian Minerals: an update II. - Miner. Record 42, 2, 141-172.